GF 2020

Invitation med dagsorden, skriftlig beretning, regnskab 2019 og budget 2021 til generalforsamling torsdag den 3. september 2020 kl. 16.00 på Trørødskolen

Hermed indkaldelse med dagsorden til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 3. september 2020 kl. 16.00 på Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Nederst kan du finde link til generalforsamlingshæftet med skriftlig beretning, regnskab 2019, budget 2021 og revisionspåtegning for regnskab 2019.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2019
 4. Forslag fra Kredsstyrelsen om "Bæredygtighedspolitik for Rudersdalkredsen."

 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalen- derår

 7. Valg – jvf. Hovedstyrelsens regler - i lige år af:

  Valg af kredsens 1. kongresdelegerede, som samtidig er valg af kredsens formand.

  Valg kredsens 2. kongresdelegerede, som samtidig er valg af næstformand.

  Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer. Første og anden suppleant for den 2. kongresdelegerede er valgt efter højst stemmetal for de 2 kredsstyrelsesmedlemmer.

  Valg af kredskasserer – vælges blandt de 2 kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt som henholdsvis formand og næstformand.

  Valg af 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer.

  Valg 1 revisorsuppleant udenfor kredsstyrelsen for de kritiske revisorer

 8. Evt.

 

Generalforsamlingshæftet: https://en.calameo.com/read/0049474567cbfadbc5842

Revisionspåtegning for 2019

Forslag til "Bæredygtighedspolitik for Rudersdalkredsen."