Fraktion 4 - pensionistarrangementer

Fraktion 4 er Rudersdalkredsens pensionist fraktion

Fraktion 4 har flere arrangementer om året: Udflugter, foredrag og julebanko.

Næste arrangement er: