Medlem Indmeldelse og kontingent

Kontingent 2020

498 kr pr md for fraktion 1 og 2 (lærerere og børnehaveklasseledere)

91 kr pr md for fraktion 4 (pensionister)

 

Kontingentet er sammensat af 285 kr pr mdr. til Rudersdalkredsen og 213 kr pr md til DLF centralt for fraktion 1 og 2.

For fraktion 4 er kontingentet sammensat af 20 kr pr mdr til Rudersdalkredsen og 71 kr pr md til DLF centralt.

For fraktion 4 opkræves kontingent for et år af gangen den 1. januar