Kredspolitik

Kredsens politikker vedr. de tillidsvalgte